برخی از مصارف آلومینیوم در صنعت

برخی از مصارف آلومینیوم در صنعت

آلومینیوم فلزی نرم و سبک است که دارای ظاهر نقره ای کدر می باشد، وقتی در معرض هوا قرار می گیرد، یک لایه نازک از اکسید آلومینیوم روی سطح آن تشکیل می­شود.
نام آلومینیوم از نام باستانی آلوم (سولفات آلومینیوم پتاسیم) می باشد گرفته می شود. آلومینیوم غیر سمی،غیر مغناطیسی و غیر قابل اشتعال است و رادیو اکتیو نیز نمی باشد.
آلومینیوم در صنایع مختلفی نظیر: صنایع دارویی، بهداشتی، عایق های حرارتی، محصولات غذایی و صنایع خودروسازی کاربرد دارد.

صنایع دارویی
فویل آلومینیوم با ضخامت ۲۰ میکرون و پوشش داده شده با لاک حرارتی قابل استفاده در بسته بندی صنایع دارویی مانند قرص، کپسول و …
مشخصات:
–         نفوذ ناپذیری در مقابل بخار آب ، نور، گاز، اشعه های مختلف و …
–         بهداشتی و خنثی
–         قابلیت چاپ با کیفیت بر روی آن
–         شکل پذیر و تا شونده
–         غیر سمی
–         بدون مزه و بو
–         مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی
–         مطابق بر استاندارد جهانی

صنایع عایق های حرارتی

 

فویل آلومینیوم با ضخامت ۷ تا ۳۰۰ میکرون با حداقل عرض ۲۵ میلی متر. قابل مصرف در صنایع عایق های حرارتی و رطوبتی، بسته بندی، تهویه، مصارف خانگی،رادیاتور سازی، نمای داخلی و …
مشخصات:
–         نفوذ ناپذیری در مقابل بخار آب ، نور، گاز، اشعه های مختلف و …
–         بهداشتی و خنثی
–         قابلیت چاپ با کیفیت بر روی آن
–         شکل پذیر و تا شونده
–         غیر سمی
–         بدون مزه و بو
–         مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی
–         مطابق بر استاندارد جهانی

صنایع بهداشتی

فویل آلومینیوم با ضخامت ۲۰ تا ۵۰ میکرون و لامینه شده با پلی اتیلن اکسترود شده. قابل مصرف به عنوان درب انواع کرم، انواع قرص حشره کش، روغن اتومبیل ، خمیردندان و …
مشخصات:
–         نفوذ ناپذیری در مقابل بخار آب ، نور، گاز، اشعه های مختلف و …
–         بهداشتی و خنثی
–         قابلیت چاپ با کیفیت بر روی آن
–         شکل پذیر و تا شونده
–         غیر سمی
–         بدون مزه و بو
–         مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی
–         مطابق بر استاندارد جهانی

 

صنایع غذایی

 

  • ظروف یکبار مصرف آلومینیوم با ضخامت ۸۰ میکرون . پوشش داده شده با پارافین خوراکی.
قابل استفاده در بسته بندی صنایع غذایی رستوران ها و هواپیما و هتل ها و …
  • فویل با ضخامت ۱۲ میکرون لمینه شده با فیلم پلی اتیلن، قابل استفاده در بسته بندی صنایع غذایی و پاکت های آبمیوه و …
  • فویل با ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میکرون. پوشش داده شده با لاک حرارتی.
قابل مصرف در بسته بندی صنایع غذایی مانند محصولات لبنی ، عسل، مربا و …
مشخصات:
–         نفوذ ناپذیری در مقابل بخار آب ، نور، گاز، اشعه های مختلف و …
–         بهداشتی و خنثی
–         قابلیت چاپ با کیفیت بر روی آن
–         شکل پذیر و تا شونده
–         غیر سمی
–         بدون مزه و بو
–         مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی
–         مطابق بر استاندارد جهانی

Leave a Comment

Your email address will not be published.