لمینت و ترکیب انواع فیلم های پلیمری (Pet _ OPP _ CPP _ PE ) با انواع فلزات رنگی ( آلومینیوم ، مس ، فولاد ) با عرض های مختلف و حداکثر ۱/۲۰۰ میلی متر