پلی اتیلن سنگین بادی

 

یکی از انواع گرانول پلی اتیلن است که به گروه پلی اتیلن سنگین بادی مربوط می‌شود که پتروشیمی هایی مانند بندرامام، باختر، مارون، جم و شازند اراک آن را تولید می کنند. برخی اوقات، پتروشیمی ها در کنار تولید مواد اولیه به صورت گرانول، آن را به صورت پودر نیز تولید و عرضه می کنند. پودر محصولات پتروشیمی، برای محصولات تمام شده پلاستیکی که نیازی به گرانول ندارند مفیدتر است اما از طرف دیگر، برای تولیداتی که نیاز به استفاده از گرانول دارند، باید یک گام دیگر، یعنی تبدیل شدن به گرانول را پشت سر بگذارند.

پلی اتیلن سنگین بادی

ردیف

نام محصول

گرید

کاربرد

تولیدکننده

۱

پلی اتیلن سنگین

۰۰۳۵

بادی

پتروشیمی بندر امام

۲

پلی اتیلن سنگین

BL3

بادی

پتروشیمی جم

۳

پلی اتیلن سنگین

BL3

بادی

پتروشیمی باختر کرمانشاه

۴

پلی اتیلن سنگین

BL3

بادی

پتروشیمی مارون

۵

پلی اتیلن سنگین

BL4

بادی

پتذوشیمی باختر کرمانشاه

۶

پلی اتیلن سنگین

BL4

بادی

پتروشیمی جم

۷

پلی اتیلن سنگین

۵۰۲۰

بادی

آریا ساسول

۸

پلی اتیلن سنگین

۸۲۰۰B

بادی

پتروشیمی ایلام

پلی اتیلن سنگین لوله

 

پلی اتیلن سنگین لوله یا HDPE کاربردهای بسیاری دارد. لوله پلی اتیلن سنگین HDEP در حوزه وسیعی از خطوط لوله شهری، صنعتی، دریایی، حفاری، دفن زباله و کشاورزی به کار می روند. کاربرد مطلوب لوله پلی اتیلن سنگین یا همان HDPE در موقعیت هایی چون سطح زمین،حالت مدفون، شناور و سطوح زیر دریا آزمایش و به اثبات رسیده است. لوله پلی اتیلن سنگین HDEP قابلیت انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب ، موادشیمیایی ، دوغاب، و پسماندهای خطرناک و گازهای فشرده را دارند.

استفاده از لوله پلی اتیلن سنگین HDEP در صنایع نفت و گاز سابقه ای طولانی دارد و لوله پلی اتیلن سنگین HDEP در مقایسه با سایر لوله ها کمترین میزان تعمیر و نگهداری را برای توزیع گاز شهری دارند. در گذشته به دلیل مسائل مربوط به نگهداری لوله پلی اتیلن HDEP در برابر خوردگی و آثاری که به مرور در نتیجه خوردگی ناشی از کلر موجود در آب در لوله های پلی اتیلن به وجود می آمد از لوله پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی استفاده چندانی نمی شد؛ اما امروزه این نقیصه ها در لوله پلی اتیلن سنگین HDEP برطرف شده است و استفاده از لوله پلی اتیلن سنگین HDEP در شبکه های آبرسانی رو به رشد است.

پلی اتیلن سنگین لوله

ردیف

نام محصول

گرید

کاربرد

تولیدکننده

۱

پلی اتیلن سنگین

EX3

لوله

پتروشیمی امیرکبیر

۲

پلی اتیلن سنگین

PE100

لوله

پتروشیمی باختر

۳

پلی اتیلن سنگین

PE100 مشکی

لوله

پتروشیمی اراک

۴

پلی اتیلن سنگین

PE100

لوله

پتروشیمی مارون

۵

پلی اتیلن سنگین

PE100

لوله

پتروشیمی جم

۶

پلی اتیلن سنگین

EX3

لوله

پتروشیمی جم

۷

پلی اتیلن سنگین

EX3

لوله

پتروشیمی ایلام

۸

پلی اتیلن سنگین

EX3(PE-80)

لوله

پتروشیمی شازند اراک

۹

پلی اتیلن سنگین

CRP 100

لوله

پتروشیمی جم

۱۰

پلی اتیلن سنگین

HE3490 LS

لوله

پتروشیمی بروج

۱۱

پلی اتیلن سنگین

۶۰۰۶

لوله

پتروشیمی سابیک-Sabic

۱۲

پلی اتیلن سنگین

EX3

لوله

پتروشیمی باختر

پلی اتیلن سنگین تزریقی

 

گرانول سنگین تزریقی یا همان پلی اتیلن سنگین تزریقی، نوعی از  گرانول پلی اتیلن است که در گروه پلیمری پلی اتیلن سنگین قرار می‌گیرد. همان‌طور که از اسم این محصول مشخص است، برای فرایند قالب گیری تزریقی از آن استفاده می‌شود. پلی اتیلن ها، مدل های مختلفی دارند. برخی انعطاف‌پذیرند و برخی دیگر سفت هستند. پلی اتیلن سنگین تزریقی، از سختی بالا، مقاومت شیمیایی، عدم نفوذپذیری و همچنین خواص دی الکتریکی برخوردار است. هرچقدر چگالی گرانول تزریقی بالاتر باشد، پلاستیک قوی‌تر، سفت‌تر و در برابر گرما مقاوم‌تر می‌شود. این محصول، اگرچه مقاومت ضربه ای کمتری نسبت به پلی‌اتیلن سبک دارد، اما مقاومت آن در برابر مواد شیمیایی همانند مقاومت آن در برابر تنش‌های شکننده محیطی خوب است؛ به عبارت دیگر می توان گفت که پلی اتیلن سنگین تزریقی از نظر مقاومت کششی، مقاومت شیمیایی، گرما، سختی سطح و مقاومت در برابر سایش، عملکرد مناسبی دارند.

پلی اتیلن سنگین تزریقی

ردیف

نام محصول

گرید

کاربرد

تولیدکننده

۱

پلی اتیلن سنگین

HI500

تزریقی

پتروشیمی بندر امام

۲

پلی اتیلن سنگین

۵۲۵۱۸

تزریقی

پتروشیمی جم

۳

پلی اتیلن سنگین

۶۲N07

تزریقی

پتروشیمی مهاباد

۴

پلی اتیلن سنگین

۶۲N11

تزریقی

پتروشیمی لرستان

۵

پلی اتیلن سنگین

۵۲B18

تزریقی

پتروشیمی لرستان

۶

پلی اتیلن سنگین

۶۲N18

تزریقی

پتروشیمی لرستان

۷

پلی اتیلن سنگین

۵۲B07

تزریقی

پتروشیمی لرستان

۸

پلی اتیلن سنگین

۲۲۰۰

تزریقی

پتروشیمی ایلام

۹

پلی اتیلن سنگین

۵۰۳۰SA

تزریقی

پتروشیمی ایلام

۱۰

پلی اتیلن سنگین

۵۴B04

تزریقی

پتروشیمی لرستان

۱۱

پلی اتیلن سنگین

۶۰۵۰۵

تزریقی

پتروشیمی جم

۱۲

پلی اتیلن سنگین

۶۰۷۰UA

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۱۳

پلی اتیلن سنگین

۶۰۵۰۷

تزریقی

پتروشیمی جم

۱۴

پلی اتیلن سنگین

۵۲۵۰۵

تزریقی

پتروشیمی جم

۱۵

پلی اتیلن سنگین

۵۶۲۰

تزریقی

پتروشیمی اراک

۱۶

پلی اتیلن سنگین

۵۲۱۸

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۱۷

پلی اتیلن سنگین

I3UV

تزریقی

پتروشیمی باختر کرمانشاه

۱۸

پلی اتیلن سنگین

I4 UV

تزریقی

پتروشیمی باختر کرمانشاه

۱۹

پلی اتیلن سنگین

۶۰۵۱۱

تزریقی

پتروشیمی جم

۲۰

پلی اتیلن سنگین

۵۲۵۰۲

تزریقی

پتروشیمی جم

۲۱

پلی اتیلن سنگین

۱۳

تزریقی

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

۲۲

پلی اتیلن سنگین

۱۴

تزریقی

پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

۲۳

پلی اتیلن سنگین

۵۲۵۱۱

تزریقی

پتروشیمی جم

۲۴

پلی اتیلن سنگین

۴۴۴۰UA

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۲۵

پلی اتیلن سنگین

۵۰۳۰EA

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۲۶

پلی اتیلن سنگین

۶۰۴۰UA

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۲۷

پلی اتیلن سنگین

۶۰۷۰EA

تزریقی

پتروشیمی تبریز

۲۸

پلی اتیلن سنگین

۵۲۵۲۸

تزریقی

پتروشیمی جم

۲۹

پلی اتیلن سنگین

HI500UA

تزریقی

پتروشیمی بندر امام

۳۰

پلی اتیلن سنگین

۲۲۰۸J

تزریقی

پتروشیمی ایلام

۳۱

پلی اتیلن سنگین

۱۹۲۲

تزریقی

پتروشیمی لاله

۳۲

پلی اتیلن سنگین

۱۹۲۲

تزریقی

پتروشیمی آریا ساسول

۳۳

پلی اتیلن سنگین

۲۲B01

تزریقی

پتروشیمی مهاباد

۳۴

پلی اتیلن سنگین

۲۲B02

تزریقی

پتروشیمی مهاباد

۳۵

پلی اتیلن سنگین

۲۲B03

تزریقی

پتروشیمی مهاباد

۳۶

پلی اتیلن سنگین

M500026

تزریقی

Sabic

پلی اتیلن سبک فیلم

 

ماده ای است پلیمری و. در کروه ترموپلاستیک ها قرار می گیرد.پلی اتیلن سبک فیلم دارای زنجیری شاخه دار است؛ زنجیرهای LDPE نمی توانند به خو.بی با یکدیگر پیوند برقرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کششی کمتری است.این ماده برای تولید لوله های پلی اتیلنی، ساخت ظروف با حجم کم، ساخت ظروف خانگی، اسباب بازی، روکش سیم های برق و مخابرات، فیلم، قطعات مختلف اتومبیل، لوازم ورزشی و آزمایشگاهی و قطعات صنعتی، کاربرد دارد.پلی اتیلن سبک فیلم، معمولاً پایدار بوده و برای آتش گرفتن باید پیش گرم شده و نیازی به حفاظت ندارد.

پلی اتیلن سبک فیلم

ردیف

نام محصول

گرید

کاربرد

تولیدکننده

۱

پلی اتیلن سبک

EX5

فیلم

پتروشیمی جم

۲

پلی اتیلن سبک

EX5

فیلم

پتروشیمی مارون

۳

پلی اتیلن سبک

F7000

فیلم

پتروشیمی میاندوآب

۴

پلی اتیلن سبک

F7000

فیلم

پتروشیمی مهر

۵

پلی اتیلن سبک

F7000

فیلم

پتروشیمی ایلام

۶

پلی اتیلن سبک

EX5

فیلم

پتروشیمی باختر

۷

پلی اتیلن سبک

HF 5110

فیلم

پتروشیمی آریا ساسول

۸

پلی اتیلن سبک

۳۷۱۳

فیلم

پتروشیمی آریا ساسول

۹

پلی اتیلن سبک

HCH5110PPA

فیلم

پتروشیمی آریا ساسول