چاپ و ترکیب رنگ بر روی کلیه سطوح با حداکثر عرض ۱/۵۰۰ میلی متر به صورت ۸ رنگ