برخی از مصارف آلومینیوم در صنعت

برخی از مصارف آلومینیوم در صنعت

آلومینیوم فلزی نرم و سبک است که دارای ظاهر نقره ای کدر می باشد، وقتی در معرض هوا قرار می گیرد، یک لایه نازک از اکسید آلومینیوم روی سطح آن تشکیل می­شود. نام آلومینیوم از نام باستانی آلوم (سولفات آلومینیوم پتاسیم) می باشد گرفته می شود. آلومینیوم غیر سمی،غیر مغناطیسی و غیر قابل اشتعال است […]

Read more