آدرس دفتر

اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان گلخانه

تلفن تماس

۰۳۱۳۴۴۱۹۲۴۲

آدرس کارخانه

اصفهان ، کیلومتر ۳۲ جاده مبارکه به شهرضا ، شهرک صنعتی علی آباد

تلفن همراه

۰۹۱۳۰۶۷۰۸۱۲

آدرس ایمیل

info@polyfoilco.com